Nic. de Kruyk B.V. administratieve dienstverlening is gevestigd in het midden van het land.
Tot onze clienten behoren:
  • ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf
  • agrarische sector
  • vrije beroepen
Wij houden ons met de volgende dienstverlening bezig:
  • inrichten van administraties
  • uitvoeren van administraties
  • samenstellen tussentijdse/periodieke overzichten
  • samenstellen van de jaarrekening
  • verzorgen van de loonadministratie